Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har 7 medlemmer.

Leder:  Kjersti Andersen (H)
Nestleder: Tore Sætran (Sp)

Livsløpsutvalget erstatter tidligere hovedutvalg for helse- og sosial og for oppvekst- og kultur, og skal være hovedutvalg for resultatenhetene:

Smøla Barnehage
Smøla Barneskole
Smøla Ungdomsskole
Kultur
Helse og omsorg
Aktivitet og boveiledning
NAV
Serviceavdeling

Finn en politiker

Livsløpsutvalget 2023-2027
Parti Navn Rolle
H Kjersti Andersen Leder
Sp Tore Sætran Nestleder
Sp Tiril Marie K. Næss Medlem
Sp Elin Gundersen Medlem
Sp Frank Jøran Brevik Medlem
Ap Roger Osen Medlem
V Yngve Vean Medlem
H Finn Håkon Eines 1.vara H
Sp Veronika Stormo 1.vara Sp
Sp Elisabeth K. Sæther 2.vara Sp
Sp Bjørn Brende 3.vara Sp
Sp Daniel C. Gjøstøl 4.vara Sp
Sp Bjørn Ivar Hannasvik 5.vara Sp
Sp Andreas M. Betten 6.vara Sp
Ap Synøve J. Gulla 1.vara Ap
Ap Remi Hannasvik 2.vara Ap
Ap Wigdis Wollan 3.vara Ap
V Torkil Moholt 1.vara V
V Tone Sundet 2.vara V
V Nele Paulsen 3.vara V

 

 

Livsløpsutvalget har avgjørelsesmyndighet vedrørende kulturprisen, kulturmidler og 17. mai arrangement.
Livsløpsutvalget har innstillingsrett til skjenkeløyver.
 

Representanter i hovedutvalg bør være representanter/vararepresentanter til kommunestyre (gjennomgående representasjon). 
Leder av hovedutvalgene skal være medlem av kommunestyret.
Hovedutvalgene skal ha representasjon fra formannskapet.
Strategiske prinsippdebatter som angår egen sektor foregår i hovedutvalget.

Hovedutvalgenes myndighet:
-    Innstillingsrett til kommunestyret i saker som bare berører egne virksomheter og som ikke har konsekvenser utover vedtatte budsjett. 
-    Tilrådningsmyndighet til formannskapet i økonomi- og plansaker som har økonomisk konsekvens utover vedtatt budsjett.
-    Avgjørelsesmyndighet i saker som angår egne virksomheter og som er innenfor rammene av eget vedtatt budsjett og i henhold til gjeldende økonomireglement.