Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har 7 medlemmer.

Leder: Tore Sætran (Sp)
Nestleder: Tiril Marie K. Næss (Sp)

Livsløpsutvalget erstatter tidligere hovedutvalg for helse- og sosial og for oppvekst- og kultur, og skal være hovedutvalg for resultatenhetene:

Smøla Barnehage
Smøla Barneskole
Smøla Ungdomsskole
Kultur
Helse og omsorg
Aktivitet og boveiledning
NAV
Serviceavdeling

Finn en politiker

 

Medlemmer i Livsløpsutvalget
Parti Medlem Vara
Sp Tore Sætran 1. Kjetil Rangnes
  Tiril Marie K. Næss 2. Ottar Skjølberg
  Eli Torgnes 3. Bjørn Brende
     
     
V Arild Sætran 1. Lea Fabri
    2. Magnus S. Grøsvik
    3. Hildur Lervik
     
Ap Synøve J. Gulla 1. Halstein Skjelkavik
  Wigdis Wollan 2. Tove Kristin Holmen
  Alf Ole Ødegård 3. Roger Osen
    4. Kjetil Antonsen

 

Livsløpsutvalget har avgjørelsesmyndighet vedrørende kulturprisen, kulturmidler og 17. mai arrangement.
Livsløpsutvalget har innstillingsrett til skjenkeløyver.
 

Representanter i hovedutvalg bør være representanter/vararepresentanter til kommunestyre (gjennomgående representasjon). 
Leder av hovedutvalgene skal være medlem av kommunestyret.
Hovedutvalgene skal ha representasjon fra formannskapet.
Strategiske prinsippdebatter som angår egen sektor foregår i hovedutvalget.

Hovedutvalgenes myndighet:
-    Innstillingsrett til kommunestyret i saker som bare berører egne virksomheter og som ikke har konsekvenser utover vedtatte budsjett. 
-    Tilrådningsmyndighet til formannskapet i økonomi- og plansaker som har økonomisk konsekvens utover vedtatt budsjett.
-    Avgjørelsesmyndighet i saker som angår egne virksomheter og som er innenfor rammene av eget vedtatt budsjett og i henhold til gjeldende økonomireglement.