Teknikk- og miljøutvalget

Hovedutvalg for teknikk- og miljø har 7 medlemmer
Leder: 
Nestleder: 

Teknikk- og miljøutvalget  er politisk hovedutvalg for resultatenhetene:

1. Bygg og forvaltning
2. Tekniske tjenester, vakt og beredskap

 Teknikk- miljøutvalget har funksjon som vilt- og naturforvaltningsnemnd og behandler følgende politikkområder:

- Utmarksforvaltning

- Innlandsfiske

- Viltforvaltning

Teknikk- og miljøutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Finn en politiker

 

 

 

Representanter i hovedutvalg bør være representanter/vararepresentanter til kommunestyre (gjennomgående representasjon). 
Leder av hovedutvalgene skal være medlem av kommunestyret.
Hovedutvalgene skal ha representasjon fra formannskapet.
Strategiske prinsippdebatter som angår egen sektor foregår i hovedutvalget.

Hovedutvalgenes myndighet:
-    Innstillingsrett til kommunestyret i saker som bare berører egne virksomheter og som ikke har konsekvenser utover vedtatte budsjett. 
-    Tilrådningsmyndighet til formannskapet i økonomi- og plansaker som har økonomisk konsekvens utover vedtatt budsjett.
-    Avgjørelsesmyndighet i saker som angår egne virksomheter og som er innenfor rammene av eget vedtatt budsjett og i henhold til gjeldende økonomireglement.