Teknikk- og miljøutvalget

Hovedutvalg for teknikk- og miljø har 7 medlemmer
Leder: Sigmund Roksvåg (Sp)
Nestleder: Kristin Kanestrøm (Sp)

Teknikk- og miljøutvalget  er politisk hovedutvalg for resultatenhetene:

1. Bygg og forvaltning
2. Tekniske tjenester, vakt og beredskap

 Teknikk- miljøutvalget har funksjon som vilt- og naturforvaltningsnemnd og behandler følgende politikkområder:

- Utmarksforvaltning

- Innlandsfiske

- Viltforvaltning

Teknikk- og miljøutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Finn en politiker

 

Medlemmer i teknikk- og miljøutvalget
Parti Medlem Vara
Sp Sigmund Roksvåg 1. Ingrid Helen Johansen
  Kristin Kanestrøm 2. Njål Botten Gjøstøl
    3. Olav Sørstrand
    4. Asbjørg Kanestrøm
     
H Mikal Eines 1. Nils Marius Holm
    2. Osman Hussein
    3. Kjersti Andersen
     
Ap Heidi A. Lura 1. Jørgen I. Lie
  Ragnhild S. Rødahl 2. Silje Kristin S. Aspaas
  Bjørn Sørlie 3. Aina Strand
    4. Rojin Kader
    5. Remi Hannasvik
     
STT Mette Grødahl 1. Marthe L. Kvammen
    2. Elisabeth Stranden
    3. Johan Peder Kalvø

 

Representanter i hovedutvalg bør være representanter/vararepresentanter til kommunestyre (gjennomgående representasjon). 
Leder av hovedutvalgene skal være medlem av kommunestyret.
Hovedutvalgene skal ha representasjon fra formannskapet.
Strategiske prinsippdebatter som angår egen sektor foregår i hovedutvalget.

Hovedutvalgenes myndighet:
-    Innstillingsrett til kommunestyret i saker som bare berører egne virksomheter og som ikke har konsekvenser utover vedtatte budsjett. 
-    Tilrådningsmyndighet til formannskapet i økonomi- og plansaker som har økonomisk konsekvens utover vedtatt budsjett.
-    Avgjørelsesmyndighet i saker som angår egne virksomheter og som er innenfor rammene av eget vedtatt budsjett og i henhold til gjeldende økonomireglement.