Kommunestyret 2019 - 2023

 

Kommunestyret i Smøla har 17 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Politisk sekretariat ivaretas av Publikumssenteret, og henvendelser kan rettes til sentralbordet v/Smøla rådhus, tlf. 71544600.

Ordfører : Svein Roksvåg
Varaordfører: Kjersti Andersen

Politisk sammensetning kommunestyret 2019
Parti Antall representanter
Senterpartiet 7
Arbeiderpartiet 6
Høyre 2
Venstre 1
Smøla til Trøndelag 1

 

Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019
Parti Medlem Vara
     
Senterpartiet Svein Roksvåg 1. Ingrid Helen Johansen
  Sigmund Roksvåg 2. Kristin Strandheim
  Kristin Kanestrøm 3. Njål B. Gjøstøl
  Tiril Marie K. Næss 4. Olav Sørstrand
  Arve Moe 5. Kjetil Rangnes
  Tore Sætran 6. Asbjørg Kanestrøm
  Eli Torgnes 7. Hanne Roksvåg
    8. Ottar Skjølberg
    9. Bjørn Brende
     
Arbeiderpartiet Ragnhild Rødahl 1. Jørgen I. Lie
  Alf Ole Ødegård 2. Wigdis Wollan
  Heidi A. Lura 3. Odd Gunnar Sørøy
  Synøve J. Gulla 4. Halstein Spjelkavik
  Tine Elise L. Tuven 5. Lisa E. Tuven
  Bjørn Sørlie 6. Silje Kristin S. Aspaas
    7. Aina Strand
    8. Rojin Kader
     
     
Høyre Kjersti Andersen 1. Nils Marius Holm
  Mikal Arild Eines 2. Osman Hussein
    3. Marit N. Hopshaug
    4. Anders Neerland
    5. Iselin Svenning
     
Venstre Arild Sætran 1. Lèa Fabri
    2. Janne Anita T. Roksvåg
    3. Gunn F. Johannessen
    4. Magnus S. Grøsvik
     
Smøla til Trøndelag Mette Grødahl 1. Marthe L. Kvammen
    2. Alf Egil Olsen
    3. Line Roksvåg
    4. Elisabeth Stranden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn en politiker

Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla