Kommunestyret 2023-2027

Smøla kommunestyre 2023 2027 - Klikk for stort bilde anm

 

 

Kommunestyret i Smøla har 17 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Politisk sekretariat ivaretas av Publikumssenteret, og henvendelser kan rettes til sentralbordet v/Smøla rådhus, tlf. 71544600.

Ordfører : Svein Roksvåg
Varaordfører: Sigmund Roksvåg

PartiAntall representanter
Senterpartiet9
Arbeiderpartiet4
Høyre2
Venstre2
  

 

Smøla kommunestyre 2023-2027

Smøla kommunestyre 2023-2027
Parti Medlem Varamedlem
Sp Svein Roksvåg 1. Ottar Skjølberg
Sigmund Roksvåg 2. Kjetil Isak Rangnes
Asbjørg Sigrun Kanestrøm 3. Hanne Elisabeth Roksvåg
Frank Jøran Brevik 4. Olav Sørstrand
Njål Gjøstøl 5. Veronica Stormo
Sverre Martinsen 6. Bjørn Ivar Hannasvik
Tiril Marie K. Næss 7. Andreas Moe Betten
Tore H. Sætran 8. Bjørn Brende
Elin Gundersen 9. Daniel C. Gjøstøl
10. Elisabeth K. Sæther
11. Oddbjørn H. Jünge
12. Line Angelica R. Sæther
Ap Roger Magne Osen 1. Hildur Marie G. Lervik
Heidi A. Lura 2. Mona G. Stensønes
Rune R. Tuven 3. Vigdis Wollan
Alf Ole Ødegård 4. Synøve J. Gulla
5. Halstein Spjelkavik
6. Kjetil Antonsen
7. Marita W. Hakkebo
H Kjersti Andersen 1. Asbjørn J. Dyrnes
Gøran H. Dyrnes 2. Finn Håkon Eines
3. Egil Kåre Betten
4. Gretha Karin Høghaug
5. Maren Paulsen
V Yngve R. Vean 1. Arild Sætran
Gunn F. Johannessen 2. Torkil R. Moholt
3. Tone Sundet
4. Tor Bjørn Moholt
5. Nele Paulsen

 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret. 

Alle kommunestyremedlemmer skal velges som medlem i formannskapet, livsløpsutvalget, teknikk- og miljøutvalget eller kontrollutvalget. 
Strategiske sektorovergripende prinsippdebatter foregår i kommunestyret. 
Kommunestyret behandler saker fra utvalg og formannskap: 
- Planstrategi og plansaker 
- Økonomisaker: økonomiplan, budsjett og regnskap 
- Organisering av virksomheten (saker som ikke er delegert til administrasjonsutvalget) 
- Eiendomssalg for områder som ikke er regulert 
- Saker med økonomisk konsekvens som ikke er innarbeidet i vedtatt årsbudsjett/økonomiplan   

Finn en politiker