Ordførere 1838 - 1959

Ordførergalleriet med bilder

 

 

 

Historisk liste over ordførere og perioder i de 3 kommunene på Smøla

Historisk liste over ordførere og perioder i de 3 kommunene på Smøla
Navn Periode
Halvor Chr. Heyerdahl 1838 - 42
Jørgen Foss 1843 - 44
Paul Ulrik Stabell 1845 - 48/1856 - 59
Halvor Kulø 1849 - 50
Daniel A. Rognskaug 1851 - 1855
Sverker Moe 1860 - 1863
Jonas Halse 1864 - 1871
Knut Kuløy 1872 - 1927
Ole Soleim 1878 - 1884 / 1893 - 1909
Iver Paulsen Høsteng 1885 - 1892
Halvard Kutsen Kuløy 1915 - 1928
Bastian Width 1910 - 1913 / 1915 - 1919 / 1923 - 1927 / 1946
John Wullum 1920 - 1922 / 1928 - 1931
Johan Rokstad jr. 1932 - 1934
Johs. Kr. Bjøringsøy 1935 - 1941
Isak Isaksen 1945
Arthur Rosvoll 1946 - 1947
Jakob Rokstad 1948 - 1959
Harald Berg 1958 - 1959
O. Th. Engdahl 1929 - 1930
John Lervik 1931 - 1937
Johan Gjøstøl 1938 - 1941
Ola Schjølberg 1945
Olav Gjernes 1946 - 1947
Ove Gjernes 1948 - 1959
P. M. Skartnes 1915 - 1919
L. Taknæs 1920 -1922
A Talleraas 1923 - 1931
Hermann F. Meese 1932 - 1941 / 1945
Ivar Hestnes 1946
John Grimsmo 1946 - 1951
Harald Dønheim 1952 - 1959
Ordførere fra 1838 - 1959