Vielse på rådhuset

Det er nå mulig å bli viet på rådhuset i Smøla kommune.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene.

Prøvingsattest

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet. Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no

Bestille tid

Når dere har mottatt gyldig prøvingsattest, kan dere bestille tid for vielsen. Send bestillingen på dette skjemaet. Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt. Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon. Vi sender dere en bekreftelse (brev) når tiden for vielsen er bestilt.

Pris

Vielser i kommunen er gratis, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Smøla. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. (Kostnader som kan kreves dekket av kommunen er kun for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av alternative lokaler). Brudefolket skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

 

Vigslere

Smøla kommune har godkjente vigslere. Dette er ordfører og varaordfører.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien ( jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd) Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Ønskene i vigselsformularet setter en ramme rundt innholdet, men seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste vielser foregår innen ordinær kontortid på rådhuset, og både brudefølget og ansatte bes ta hensyn til hverandre.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Bekreftelse på vigsel

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen. 

Hver år sender Folkeregisteret ut ca. 18.000 signerte og stemplede vigselsattester på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.