Kurs- og planleggingsdager i barnehagene.

Alle barnehagen er stengt på kurs- og planleggingsdager.

Vi prøver å legge kurs- og planleggingsdager sammen med skolen, og i skolens høst- og vinterferie eller

elev-frie dager.

 

 

2020/2021

Torsdag 13. august 2020

Kursdag (felles med skolen)

Fredag 14. august 2020

Planleggingsdag (felles med skolen)

Fredag 9. oktober 2020

Planleggingsdag (Skolens høstferie)

Mandag 22.februar 2021

Kursdag (Skolens vinterferie)

Fredag 14. mai 2021

Planleggingsdag (Elev-fri dag på skolen)

 

 

2021/2022

Mandag 16. august 2021

Kursdag (felles med skolen)

Tirsdag 17. august 2021

Planleggingsdag (felles med skolen)

Mandag 11. oktober 2021

Planleggingsdag (Skolens høstferie)

Fredag 25. februar 2022

Kursdag (Skolens vinterferie)

Fredag 27.mai 2022

Planleggingsdag (Elev-fri dag på skolen)

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 474 47 898

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15