Kurs- og planleggingsdager i barnehagene.

Alle barnehagen er stengt på kurs- og planleggingsdager.

Vi prøver å legge kurs- og planleggingsdager sammen med skolen, og i skolens høst- og vinterferie eller

elev-frie dager.

 

 

 

2021/2022

Fredag 25. februar 2022

Kursdag (Skolens vinterferie)

Fredag 27.mai 2022

Planleggingsdag (Elev-fri dag på skolen)

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder barnehage
E-post
Mobil 474 47 898

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15