Barnehagekalender, kurs- og planleggingsdager i barnehagene.

Alle barnehagene er stengt på kurs- og planleggingsdager.

Vi prøver å legge kurs- og planleggingsdager sammen med skolen, og i skolens høst- og vinterferie eller

elev-frie dager.

 

 

2022/2023

Kurs og planleggingsdager

Høsten 2022

 

16. 8, 17.8, 19.8 - 2022

Våren 2023

2.1. og 19.5 - 2023