Oppsigelse og permisjon

Søknad om permisjon fra barnehagen, samt oppsigelse av barnehageplass skjer elektronisk.

Dette kan gjøres i appen;

Visma flyt barnehage foresatt 

som alle foreldre med aktivt barnehageplass har tilgang på. 

Eller direkte på nettstedet, se linken under

https://admin.barnehage.visma.no/smola