Priser for barnehageplass i Smøla kommune

Hva koster en barnehageplass i Smøla kommune?

Barnehageopphold

Priser for barnehageopphold
    1.1.2019 1.8.2019
 

2 dager pr. uke

Kr. 1 331 pr. mnd. Kr. 1 353 pr. mnd.
 

3 dager pr. uke

Kr. 1 905 pr. mnd. Kr. 1 937 pr. mnd.
 

4 dager pr. uke

Kr. 2 551 pr. mnd. Kr. 2 594 pr. mnd.
 

5 dager pr. uke

Kr. 2 990* pr. mnd. Kr. 3 040 pr. mnd.
Dagsats  

Kr   262 pr. dag

Kr   266 pr. dag

 

 

 

 

 

 

 

 

*Betalingssatsen lik gjeldende makspris jf. stortingsvedtak. Endringer fra 1.8.2019

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

 

Kostbetaling i barnehagene

Betaling for mat i barnehagen

 

  2019

t.o.m 3 dager pr. uke

. Kr. 224 pr. mnd.

4 og 5 dgr. pr. uke

  Kr.  389 pr. mnd.