Priser for barnehageplass i Smøla kommune

Hva koster en barnehageplass i Smøla kommune?

Barnehageopphold

Priser for barnehageopphold
  1.1.2021

2 dager pr. uke

Kr. 1 429,- pr. mnd.

3 dager pr. uke

Kr. 2 051,- pr. mnd.

4 dager pr. uke

Kr. 2 746,- pr. mnd.

5 dager pr. uke

Kr. 3 230,- pr. mnd.
Dagsats Kr   275,-  pr. dag

 

 

 

 

 

 

 

*Betalingssatsen lik gjeldende makspriser jf. stortingsvedtak. Endringer fra 1.1.2020

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

 

Kostbetaling i barnehagene

Betaling for mat i barnehagen

 

2021

t.o.m 3 dager pr. uke

Kr. 230,- pr. mnd.

4 og 5 dgr. pr. uke

Kr.  400,- pr. mnd.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15