Priser for barnehageplass i Smøla kommune

Hva koster en barnehageplass i Smøla kommune?

Barnehageopphold

Priser for barnehageopphold
  1.8.2019 1.1.2020

2 dager pr. uke

Kr. 1 353 pr. mnd. Kr. 1 391 pr. mnd.

3 dager pr. uke

Kr. 1 937 pr. mnd. Kr. 1 994 pr. mnd.

4 dager pr. uke

Kr. 2 594 pr. mnd.. Kr. 2 670 pr. mnd.

5 dager pr. uke

Kr. 3 040 pr. mnd. Kr. 3 134 pr. mnd. 
Dagsats

Kr   266 pr. dag

Kr   270 pr. dag

 

 

 

 

 

 

 

*Betalingssatsen lik gjeldende makspriser jf. stortingsvedtak. Endringer fra 1.1.2020

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

 

Kostbetaling i barnehagene

Betaling for mat i barnehagen

 

2020

t.o.m 3 dager pr. uke

Kr. 224 pr. mnd.

4 og 5 dgr. pr. uke

Kr.  389 pr. mnd.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15