Priser for barnehageplass i Smøla kommune

Hva koster en barnehageplass i Smøla kommune?

Barnehageopphold

Priser for barnehageopphold
    2017 2018
t.o.m. 17 t/u

2 dager pr. uke

Kr. 1 215 pr. mnd. Kr. 1 295 pr. mnd.
t.o.m. 25,5 t/u

3 dager pr. uke

Kr. 1 740 pr. mnd. Kr. 1 854 pr. mnd.
t.o.m. 25,5 t/u

4 dager pr. uke

Kr. 2 330 pr. mnd. Kr. 2 483 pr. mnd.
t.o.m. 25,5 t/u

5 dager pr. uke

Kr. 2 730* pr. mnd. Kr. 2 910 pr. mnd.
Dagsats  

Kr   240 pr. dag

Kr   255 pr. dag

 

 

 

 

 

 

 

 

*Betalingssatsen lik gjeldende makspris jf. stortingsvedtak.

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

 

Kostbetaling i barnehagene

Betaling for mat i barnehagen

 

2017 2018

t.o.m 3 dager pr. uke

Kr.  205 pr. mnd. Kr. 218 pr. mnd.

4 og 5 dgr. pr. uke

Kr.  355 pr. mnd. Kr.  378 pr. mnd.