Priser for barnehageplass i Smøla kommune

 

 
  Priser pr. 01.08.2022

2 dager pr. uke

Kr. 1357,- pr. mnd.

3 dager pr. uke

Kr. 1943,- pr. mnd.

4 dager pr. uke

Kr. 2602,- pr. mnd.

5 dager pr. uke

Kr. 3050,- pr. mnd. *
Dagsats Kr   259,-  pr. dag

 

 

 

 

 

 

 

*Betalingssatsen fastsettes lik den til enhver tid gjeldende makspris jfr. stortingsvedtak.

Søsken gis 30 % og 50 % søskenmoderasjon.

Betaling for mat i barnehagene

 

 

2022

t.o.m 3 dager pr. uke

Kr. 250,- pr. mnd.

4 og 5 dgr. pr. uke

Kr.  425,- pr. mnd.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder barnehage
E-post
Mobil 474 47 898

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15