Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

ble innført fra 1. mai 2015.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Målet er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen.

Ingen skal  betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 592 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.

Søskenmoderasjon.

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Målet er at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunene bør informere foreldre om mulighet for å få reduksjon dersom man har lav inntekt, og om hvordan man kan søke for å få rett på reduksjon.

Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Betaling for kost

Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn.

Du må søke om redusert betaling i kommunen der barnet er folkeregistret. Du søker elektronisk. Unntaket er søskenmoderasjon som du ikke trenger å søke på. Denne moderasjon regnes ut automatisk. 

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din, og det er gyldig ut barnehageåret (juli måned).

All redusert betaling, også søskenmoderasjon, gis etter kommunale satser, og beregningsmåten er uavhengig av hvilken barnehage barnet ditt går i.

Maksimalpris for en barnehageplass er 3230 kroner per måned for heltidsplass. Matpenger og lignende kommer i tillegg.

Det finnes ordninger som gir foreldrene redusert foreldrebetaling/avslag i pris for barnehageplassen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Du må søke om redusert betaling i kommunen der barnet er folkeregistret. Du søker elektronisk. Unntaket er søskenmoderasjon som du ikke trenger å søke på. Denne moderasjon regnes ut automatisk. 

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at  kommunen mottar søknaden din, og det er gyldig ut barnehageåret (juli måned).

All redusert betaling, også søskenmoderasjon, gis etter kommunale satser, og beregningsmåten er uavhengig av hvilken barnehage barnet ditt går i.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder barnehage
E-post
Mobil 47 44 78 98

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15

Adresse

Pb 34
6571 Smøla