Kommunal bolig

Smøla kommune har ingen kommunale boliger til ordinær utleie. Smøla kommune har en leilighet for turnuslege.