Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokathjelp som helt eller delvis blir dekt av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettsgang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene

Les mer om fri rettshjelp