Advokatvakten ved Kristiansund servicekontor

Hver torsdag har du mulighet til å ta opp saker du lurer på med en advokat.

Tilbudet er åpent for alle og gjelder alle typer saker. Hver konsultasjon varer cirka 30 minutter og er gratis.

For påmelding:

E-post: servicekontor@kristiansund.kommune.no   

(oppgi navn og telefonnr.)

Telefon: 71 57 40 00

Du kan også komme innom kontoret i Langveien 19.