Bosetting

Alle flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge, får tilbud om en bosettingskommune av IMDi

I denne tildelte kommunen har de sine rettigheter i Introduksjonsloven. Dersom de velger å bosette seg i en annen kommune, enten før de får tildelt bosettingskommune eller flytter fra bosettingskommunen før de har fullført Introduksjonsprogrammet, mister de sine rettigheter til denne heldags kvalifiseringen med stønad. Det er også vanskelig for flyktninger som ikke er økonomisk selvhjulpne og som har bodd i Norge i mindre enn 5 år (som er perioden med integreringstilskudd), å flytte til annen kommune. Dette på grunn av at de bare har rett på vanlig sosialhjelp i bosettingskommunen de har fått tilbud om. 
 

Antall flyktninger som skal bosettes i Aure kommune er vedtatt av kommunestyret.  Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet). I tillegg kommer eventuell familieinnvandring til personer som allerede er bosatt i kommunen.  

Flyktningene som bosettes har enten bodd i mottak for asylsøkere i Norge eller kommer til Norge som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) via UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger).

Ansvar med bosetting av flyktninger og Introduksjonsprogram er fra høsten 2010  lagt under enhet Helse og familie. Enhetsleder er Geir Nielsen.  Det praktiske arbeidet med tilrettelegging av boliger og praktisk oppfølging blir gjort av Flyktningtjenesten.

Kontaktinformasjon

Kari Strøm
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 476 72 212

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla