Om flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten på Smøla holder til i KF- bygget på Hopen ved siden av Smøla voksenopplæring sine lokaler.

Flyktningtjenesten planlegger mottak, har ansvaret for bosetting og den praktiske oppfølging av flyktningene samt veiledning og informasjon.

Enhetens hovedoppgaver

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene
  • Iverksette introduksjonsprogram
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ
  • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten

Enhetens målsetting

  • Styrke flyktningenes mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
  • Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
  • Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Kontaktinformasjon

Anne Kathrine Wang
Miljøveileder
E-post
Telefon 909 11 926

Åpningstider

Mandag: Kl.  08.00 – 14.30

Tirsdag: Kl. 08.00 – 14.45

Onsdag: Kl. 09.30 – 16.00

Torsdag: Fri

Fredag: Kl. 08.00 – 14.30

Adresse

Pb 34
6571 Smøla