Bålbrenning

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre spredning og brann, men vi ønsker at alle som tenner bål i dette tidsrommet melder inn dette noen dager i forveien via skjemaet melding om bålbrenning.

Du bør også si fra til 110-sentralen via servicenummeret deres: 70 11 99 99 før du tenner opp, og for å informere om lokasjon på bålet. Ta alltid hensyn til lyng- og skogbrannfare og vindforhold. 

Dette må du vite før du tenner opp bål (PDF, 214 kB)

Ytterligere informasjon om regler og råd ved bålbrenning finnes her.

 

 

Bråtebrenning, brenning av hogstavfall gress- og lyngsviing

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gress- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet.

 

Brenning av avfall er ulovlig

All brenning av avfall (utenom reint treverk og tørt hageavfall) er ulovlig. Alt avfall skal til godkjent mottak. Les mer om avfall og gjenvinning her.

 

 Information in different languages