Bålbrenning

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse.

Be aware of this before lighting a campfire:

 Information in different languages

Ved bålbrenning skal den som er ansvarlig for bålet følge disse reglene.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud.

  • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre spredning og brann.
  • Ta alltid hensyn til Lyng- og skogbrannfare og vindforhold.
  • Ring 110 sentralens service nummer 70 11 99 99 for å informere om lokasjon på bålet.

 

Flatebrenning, brenning av hogstavfall gress- og lyngsviing

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gress- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet.

 

Brenning av avfall er ulovlig

All brenning av avfall er ulovlig med mindre forurensingen fra brenningen kan anses som vanlig forurensing fra boliger og primærnæringer. For de fleste begrenser dette seg da til brenning av tørt hageavfall og opptenning i vedovnen med aviser.

Brenning av avfall, for eksempel bygningsavfall (utenom reint treverk i vedovn) og plast (for eksempel rundballfolie og vedsekker), er ikke tillatt. Slikt avfall skal til godkjent mottak, for eksempel kommunalt mottak for husholdningsavfall.

Ytterligere informasjon om regler og råd ved bålbrenning finnes her.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00