Nordmøre krisesenter

 

Døgnåpen telefon: 930 55 829

Her finner du nettsida til Nordmøre krisesenter.

Fra nettsiden:

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr hjelp til personer som er eller har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner på følgende måter:

  • Vi tilbyr rådgivende og støttende samtaler til kvinner og menn.
  • Vi kan nås på telefon hele døgnet eller ved oppmøte på krisesenteret på dagtid.
  • Vi tilbyr også et trygt midlertidig bosted for kvinner med og uten barn. Under oppholdet vil vi blant annet være behjelpelige med å opprette kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, følge til politi, lege eller lignende, tilby gratis rettshjelp gjennom Advokatvakta, ha samtaler med barn, samt tilby oppfølging etter utflytting. 
  • Nordmøre Krisesenter IKS driver i tillegg forebyggende arbeid ved å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Nordmøre krisesenter IKS