Vakttelefon Tekniske tjenester, vakt og beredskap

Døgnbemannet vakttelefon for Tekniske tjenester, vakt og beredskap:

917 58 337

Kontaktinformasjon

Bjarne Bekken
Prosjektleder TVB
E-post
Telefon 904 79 524