Vakttelefon Tekniske tjenester, vakt og beredskap

Døgnbemannet vakttelefon for Tekniske tjenester, vakt og beredskap:

917 58 337

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654