Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd (Gravplassmyndigheten) kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

 

gravstøtte, gravminne, rose - Klikk for stort bildeRose på gravminne

 

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene.

Statsforvaltaren kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Statsforvaltaren gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne.

Kriterier

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Smøla kirkelig fellesråd (gravplassmyndigheten) forvalter gravplasser/gravsteder i Smøla kommune.

Referanser