Demenskoordinator

Er du eller en av dine rammet av demens?

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud som;

  • er tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende
  • tilbyr samtaler og oppfølging i samarbeid med Helse- og omsorgstjenestene
  • kartlegger hjelpebehov og deltar i utredning sammen med fastlege ved mistanke om demenssykdom
  • har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen
  • tilbyr koordinering av tjenester
  • har tett samarbeid med tildelingstjenesten, hjemmetjenesten, sykehjemmet, dagtilbud og fastlegene i kommunen
  • deltar i fagutvikling og støtter personell som arbeider med personer med demens


Demenskoordinator:

Hanne E. Roksvåg
 

Telefon       Epost

Du kan kontakte demenskoordinatoren direkte på telefon eller sende en e-post.