Beredskapshjem

Noen ganger oppstår en hastesituasjon, hvor barnet må flytte ut av hjemmet sitt på kort varsel. Da blir det tatt imot av et fosterhjem som kalles beredskapshjem.

Les mer om Beredskapshjem på Bufdir