Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem og tilsynsperson

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

 

 

 

Fritidskontakt (støttekontakt)

Som fritidskontakt kan du bidra med positive opplevelser for andre, være en god rollemodell og en viktig person i et barns liv. 

De fleste oppdrag som fritidskontakt er på rundt fire timer i uka.

I noen tilfeller har en fritidskontakten ha ansvar for flere barn, den følger et barn inn i en bestemt aktivitet, eller de møtes i grupper med flere barn og fritidskontakter.

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen.

Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre trygge voksne, og gi dem positive opplevelser.

For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsperson

Alle barn som bor i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en uavhengig person som følger med på at barnet har det bra. Tilsynspersonen må ha evne til å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. En tilsynsperson skal kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, at målsettingen for tiltaket er i fokus og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder. (lovdata.no)

 

Generelt om tiltakspersoner

Barnevernstjenesten har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre familier. I de fleste tilfellene bor barna hjemme med foreldrene sine, og familien samarbeider med barnevernstjenesten om frivillige hjelpetiltak. Det er også barn og ungdommer som bor i fosterhjem som kan ha behov for støtte fra flere personer.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Fritidskontakter, besøkshjem og tilsynspersoner får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt.

Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barnevernstjenesten.