Flyktningehelsetjeneste

Tilbud om gratis og frivillig helseundersøkelse for flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente gjennomføres i regi av helsestasjon. Helsestasjon og legetjenesten har et tett samarbeid med flyktningetjenesten.

Helseundersøkelse

  • Helseundersøkelse/samtale med lege og helsesykepleier innen 3 måneder etter ankomst til kommunen
  • Helseundersøkelsen inneholder også lovpålagt tuberkulosescreening.

Les mer om helseundersøkelser til flyktninger på Helsedirektoratets nettside