Influensavaksine - koronavaksine

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. 

Voksne og barn med alvorlig kronisk sykdom, samt gravide kan bli alvorlig syke av korona eller influensa. Disse og alle over 65år anbefales å ta vaksine. Vaksinen reduserer risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner. Ta kontakt med Helsestasjonen eller legekontoret for å bestille time for vaksine.

Mer info om korona vaksine:

Følgende personer anbefales å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/2024: 

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetssenkomplikasjoner. 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35kg/m2 eller høyere. 
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk). 
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid- 19. Dersom du er usikker på om du er i risikogruppe, bes du om å ta kontakt med fastlege. 
 • Ungdom i aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6mnd – 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.  

 

 

Mer om influensa vaksine:

Følgende personer anbefales å ta influensa vaksine årlig.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

 Bør barnet ditt få influensavaksine? (0-17 år)

Sjekk ut om det er anbefalt at ditt barn vaksineres mot influensa her https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-barn-i-risikogruppene/

Merk spesielt at premature barn født før uke 32 i svangerskapet anbefales årlig influensavaksine fra 6 mnd alder og opp til 5 års alder. 

 

Vaksine anbefales ikke hvis du har

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksi­ne
 • Medfødt eller ervervet immunsvikt er kontraindikasjon mot levende vaksiner 
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Nevrologisk sykdom som ikke er utredet, spesielt hvis det er mistanke om progre­dierende lidelse. Eventuell vaksinasjon bør utsettes til utredning er fullført.
 • Graviditet i første trimester 
 • Nylig fått gammaglobulin (normalt immunglobulin) eller andre antistoffholdige blodprodukter. Det bør i så fall gå tre måneder til vaksinasjon med de fleste levende virusvaksiner, fordi blodproduktene inneholder antistoffer som kan inaktivere virus i vaksinen. 
 • Går du på medisin som svekker immunforsvaret, bør vaksine klareres med lege

 

Er du usikker på om du eller ditt barn burde ta vaksine bes du kontakte fastlegen for vurdering.

 

For mer info om vaksiner og anbefalinger se: www.fhi.no