Reisevaksine

Reise- og yrkesvaksiner.

Helsestasjonen tilbyr alle vaksiner samt råd og veiledning. Kontakt oss for informasjon eller timeavtale.

 

Om reisevaksiner

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg.

Se informasjon om reisevaksinering på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Pris: Hvor mye du må betale avhenger av hvor du skal reise og hvilke vaksiner du skal ta.

Ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål.