Ergoterapi

Ergoterapitjenesten er en del av det kommunale helsetilbudet for barn, unge, voksne og eldre.

Hjelpemiddelansvarlig høsten 2019 er Hanne Roksvåg. Hun bistår ved spørsmål om hjelpemidler, søknader, inn- og utlevering. Hjelpemiddelansvarlig formidler dessuten behov for ergoterapitjenester i den aktuelle perioden.»

Epost: hanne.roksvag2@smola.kommune.no

Ergoterapeuten gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter. I samarbeid med deg ser ergoterapeuten på muligheter for å trene opp ferdigheter, tilpasse boligen, situasjonen og hjelpemidler for å mestre dagliglivet.

For å få ergoterapitjeneste må du oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis. Du kan ta kontakt via e-post, bli henvist av lege eller andre instanser.

Arbeidsområder for ergoterapeut er blant annet:

  • Habilitering/rehabilitering
  • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Kartlegging/utredning av hjelpebehovet
  • Kartlegging og tilrettelegging av omgivelser, for eksempel i hjemmet eller på arbeidsplassen
  • ADL - trening
  • Kartlegging av kognitiv funksjon