Ergoterapi

Ergoterapitjenesten er en del av det kommunale helsetilbudet for barn, unge, voksne og eldre.

Ergoterapeuten gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter. I samarbeid med deg ser ergoterapeuten på muligheter for å trene opp ferdigheter, tilpasse boligen, situasjonen og hjelpemidler for å mestre dagliglivet.

For å få ergoterapitjeneste må du oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis. Du kan ta kontakt via e-post, bli henvist av lege eller andre instanser.

Arbeidsområder for ergoterapeut er blant annet:

  • Habilitering/rehabilitering
  • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Kartlegging/utredning av hjelpebehovet
  • Kartlegging og tilrettelegging av omgivelser, for eksempel i hjemmet eller på arbeidsplassen
  • ADL - trening
  • Kartlegging av kognitiv funksjon

Kontaktinformasjon

Synnøve Follestad
Ergoterapeut og frisklivskoordinator
E-post
Telefon 959 25 690