Fysioterapi

De kommunale fysioterapeutene deltar i helsefremmende- og forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og arbeid på institusjon.

Vi har tilbud til

  • Barn 0-16 år: poliklinikk, samt helsefremmende- og forebyggende arbeid i helsestasjon, barnehage og skole.
  • Beboere på sykehjem og korttidsavdeling.
  • Hjemmeboende ved behov.

 

Fysioterapi for barn

Barn og unge som av ulike grunner tenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser. Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

 

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et tilbud til den voksne delen av befolkningen fra 16 år og oppover.

Kontakt:

Lillian Langset - 900 96 483

Alain Ineza Nshimiyimana 91 34 87 27