Dagaktivitetstilbud

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.

Tilbudet er åpent noen dager pr uke, men har stengt i forbindelse med ferier og høytider.

Pris pr dag: kr. 115,-

Henting og bringing tur/retur hjem: kr 104,-

Du får et aktivitets- og kulturtilbud, sosialt samvær og fysisk aktivitet. Dagtilbudet kan gi også gi avlastning til pårørende. Tilbudet blir tilpasset brukernes interesser og funksjonsnivå.

 

Vafler Ann Kristin Roksvåg Folde

  

 

Under dagoppholdet får brukerne servert 2 måltider: frokost og middag.

For opphold og middag blir det en dagsats. Det blir også mulig å bestille transport i forbindelse med dagoppholdet. Det vil bli fast pris på transport.

Her kan du/dere søke om plass på dagsenteret.