E-lås

Kommunen innfører et system med elektronisk lås for personer som har trygghetsalarm og/eller hjemmetjeneste. Dette for å sikre kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering og for å øke din sikkerhet. En lås vil bli montert på innsiden av din dør ovenfor den låsen du har i dag.

Høy sikkerhet

Når hjemmesykepleier/hjemmehjelp banker på døren din, aktiveres låsen og hjemmetjeneste-personalet kan låse opp døren din ved hjelp av en spesiell mobiltelefon. Døren kan ikke åpnes av en hvilken som helst mobiltelefon. Telefonene som brukes av hjemmetjenesten er godkjent og har høy sikkerhet. Det er bare nødvendig personale som har tilgang til disse mobiltelefonene.

Du, og eventuelt dine pårørende, bruker nøkkel som vanlig og låsen påvirker ikke din eksisterende lås. 

Når låsen monteres vil ikke døren bli ødelagt. Hvis tjenesten opphører, demonteres låsen og døren ser like hel ut. Kostnaden for monteringen betales i sin helhet av kommunen, dvs du vil ikke bli belastet med kostnader ifbm innføring av elektroniske låser. Selve monteringen av låsen blir utført av kompetent personale.

Smøla kommunen har som mål å få oppmontert e-lås for alle med tjenesten trygghetsalarm og leilighetene på Smøla Pensjonærheim i løpet av høsten 2018.

I mars 2018 kommer det noen fra hjemmetjenesten og vaktmestertjenesten for å kartlegge din dør.

For mer informasjon

Smøla Hjemmesykepleie

Telefon: 71 54 47 02/ 91 34 12 41

Telefontid: 08.00 – 15.00