Gavefond Smøla sykehjem/hjemmetjeneste.

Fondet har eget styre på 6 pers, sammensatt av enhetsleder Serviceavdelingen  og en rep fra hver avd  i sykehjem/hjemmetjeneste samt aktivitør på sykehjemmet.

  • Gaver som mottas skal ikke gå inn i den regulære drift.
  • Styrets oppgave er å anvende midlene slik at de kommer fellesskapet til gode.
  • Ved øremerkede gaver skal det påses at dette blir ivaretatt, så langt det er gjennomførbart.

Når det gis minnegaver ved gravferd ønsker vi i hovedsak at pårørende bruker egen konto. Da vil de som er pårørende ha muligheten til å se hvem som er giver, og eventuelle hilsninger.
De pårørende fører så over det samlede beløpet til vår konto:  3936 5120688.

NB! Merk overførsel "minnegave + navn"

Skjemaet sendes automatisk til kommunens postmottak når det trykkes "Send"