Hjelpemidler

Dersom du har en varig skade, lyte eller funksjonsnedsettelse kan du ha krav på hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral. Med varig menes over 2 år.

Eksempler på hva du kan søke om ved varig skade/funksjonsnedsettelse:

  • Rullator til inne- og utebruk
  • Håndtak/forhøyer til toalett
  • Terskeleliminator
  • Rullestol
  • Dusjkrakk

Enkle småhjelpemidler må du kjøpe selv, som for eksempel håndtak, gripetang og lignende.
Du kan ha krav på økonomisk stønad til enkle småhjelpemidler. Dette må også søkes om. 

Ta kontakt med hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg for hjelp med søknad eller kartlegging. Hanne er også kommunens hørselskontakt.

Kontortid, Hanne Roksvåg: mandag, tirsdag og onsdag 08:00 - 15:00

Kortvarige behov

Dersom du har et kortvarig behov for hjelpemidler og trenger å låne et hjelpemiddel, kan du ta kontakt med hjemmesykepleien. 

Hjemmesykepleien: mandag - fredag 08:00 - 15:00 - 91341241 

Kommunen har et begrenset lager til utlån av for eksempel:

  • Rullator,
  • Dusjkrakk
  • Enkel transport-rullestol

Dersom du har et hjelpemiddel som ikke virker som det skal, er ødelagt eller annet, ta kontakt med Publikumssenteret på rådhuset som vil videreformidle beskjed til vaktmester. 

Telefontid Publikumssenteret: mandag - fredag 09:00-14:00

Ved retur av hjelpemidler ta kontakt med hjelpemiddelansvarlig.