Hjemmesykepleie

Vakttelefon hjemmesykepleie: 913 41 241 (natt: 909 28 551)

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadssiden

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Kontakt hjemmetjenesten

 

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og helsefaglige oppgaver
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet i kommunen som behandler søknaden.

 

Serviceerklæring

Her finner du snart servicerklæring for hjemmesykepleie

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleie
Telefon 71 54 47 02
Gunvor Astrid Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 16 789
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727