Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

Velferdsteknologi i Smøla

 

Smøla kommune arbeider med å teste og ta i bruk flere teknologier. Helseetaten har ansvaret for å koordinere arbeidet med velferdsteknologi.

 

Kommende tjenesteområder og nye tjenester som planlegges

  • Nye tjenester ved bruk av responssenter
  • Fallforebyggende tiltak (test og utvikling av sensor- og kamerateknologi)
  • Videokommunikasjon
  • Utprøving og og utfasing av trygghetspakken (trygghetsalarm, brannvarsler)
  • Bruk av elektroniske medisindispensere

 

Om du har behov for hjelp til kartlegging og søknad angående hjelpemidler kontakt hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg.

Epost: hanne.roksvag2@smola.kommune.no

For kortidsutlån av hjelpemidler ta kontakt med hjemmetjenesten tlf. 71 54 47 02 eller Hanne Roksvåg mob. 906 29 266.