Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg.

En individuell plan skal hjelpe deg å sette personlig mål for hvordan du kan få det bedre. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

 

Hvordan melde behov for individuell plan?

 

Skjema for melding av behov for Individuell Plan sendes til Smøla kommune.

Skjema - melding om behov for individuell plan (PDF, 28 kB)

Les mer om individuell plan her