Fastlege

Time hos fastlege bestilles via telefon eller på legekontoret.

Du kan bestille time hos våre to fastleger, eller hos turnuslege. Også personer som oppholder seg på Smøla uten fastlege her kan ha mulighet til å få time.

Ved behov for legehjelp utenom åpningstider, ring legevaktssentralen. Ring AMK dersom behov for øyeblikkelig hjelp.

Resepter på sterkere smertestillende, sovemedisin og lignende må bestilles ved timeavtale hos lege. Øvrige resepter bestilles via ekspedisjonspersonalet. Medisinene kan enten hentes ut på alle apotek i landet, eller sendes til en avtalt dagligvarebutikk.

Laboratorietjenester utføres i forbindelse med legetime. Avtale utenom legetime bestilles via telefonsamtale.

Laboratoriet utfører blant annet blodprøver, urinprøver, sårskift og fjerning av sting.

Artikkelliste