Legevakt

Helsemessige tilstander som ikke kan vente til ledig legetime, kan vurderes av lege på vakt.

På dagtid hverdager kontaktes legekontoret.
Kontakt legevaktssentralen dersom legekontoret er stengt.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring AMK.

Artikkelliste