Omorgsboliger Innsmøla

Smøla kommune skal bygge 24 nye omsorgsboliger i nærheten av dagens sykehjem. Kommunestyre vedtok kjøp av tomt i juni 2020.

Prosjektgruppeleder Håkon Dollis, arkitekt Marthin Okeke og rådgivende ingeniør bygg Vegard Sjursen var på befaring på Innsmøla i august.

Prosjektgruppeleder Håkon Dollis, arkitekt Marthin Okeke og rådgivende ingeniør bygg Vegard Sjursen CMB

 Smøla bygdeservice har i september ryddet og felt ned trær på tomta:

 

 

Rydding av tomt CMB

 

Rydding av tomt CMB

 Arkitekt og prosjektgruppa har jobbet tett med tegninger i sommer og nå. Tegninger har også blitt presentert i ulike råd og utvalg, samt at referansegruppa og ansatte har bidratt i arbeidet. Det planlegges at konkurranse for bygging blir lagt ut på offentlige anskaffelser i løpet av november/desember.

 

Foreløpige utkast:

 

Utkast omsorgsboliger Innsmøla

  Det planlegges også et allrom/møteplass, det som prosjektgruppa har kalt for «Hjertet» mellom sykehjemmet og omsorgsboliger. Her vil dagtilbud for hjemmeboende med demens bli gitt, samt at felles arrangementer og lignende tilbud vil være lett tilgjengelig for beboere og andre som kan ha glede av det. Det er også lagt til 2 utleierom som vil være fortrinnsvis for fotpleier og frisør, samt et treningsrom som lett skal kunne gjøres om til «kino».

 

 

Plantegning utkast omsorgsboliger Innsmøla