Omorgsboliger Innsmøla

Smøla kommune skal bygge 24 nye omsorgsboliger i nærheten av dagens sykehjem. Kommunestyre vedtok kjøp av tomt i juni 2020.

Prosjektgruppeleder Håkon Dollis, arkitekt Marthin Okeke og rådgivende ingeniør bygg Vegard Sjursen var på befaring på Innsmøla i august. Klikk for stort bildeProsjektgruppeleder Håkon Dollis, arkitekt Marthin Okeke og rådgivende ingeniør bygg Vegard Sjursen CMB  Smøla bygdeservice har i september ryddet og felt ned trær på tomta:

Klikk for stort bildeRydding av tomt CMB  Klikk for stort bildeRydding av tomt CMB  Arkitekt og prosjektgruppa har jobbet tett med tegninger i sommer og nå. Tegninger har også blitt presentert i ulike råd og utvalg, samt at referansegruppa og ansatte har bidratt i arbeidet. Det planlegges at konkurranse for bygging blir lagt ut på offentlige anskaffelser i løpet av november/desember.

Foreløpige utkast:

Klikk for stort bildeUtkast omsorgsboliger Innsmøla  Det planlegges også et allrom/møteplass, det som prosjektgruppa har kalt for «Hjertet» mellom sykehjemmet og omsorgsboliger. Her vil dagtilbud for hjemmeboende med demens bli gitt, samt at felles arrangementer og lignende tilbud vil være lett tilgjengelig for beboere og andre som kan ha glede av det. Det er også lagt til 2 utleierom som vil være fortrinnsvis for fotpleier og frisør, samt et treningsrom som lett skal kunne gjøres om til «kino».

Klikk for stort bildePlantegning utkast omsorgsboliger Innsmøla 

 

 

  

Kontaktinformasjon

Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701