Omsorgsboliger Hopen

Smøla kommune skal bygge 8 nye leiligheter på Hopen. Bygget skal også inneholde fellesarealer med kjøkken og stue, samt fasiliteter for heldøgns bemanning.

Prosjektgruppa har jobbet lenge med tegninger i samarbeid med arkitekt. Referansegruppe, ansatte, pårørende og brukere, samt ulike råd og utvalg har fått gitt tilbakemeldinger underveis i den prosessen.

Flyfoto - Klikk for stort bildePlassering omsorgsboliger Hopen I forrige uke ble åpen tilbudskonkurranse på totalentreprise lagt ut via offentlige anskaffelser. Det vil bli tilbudsbefaring mandag 19.10, og frist for å levere inn tilbud er satt til 06.11. Det planlegges oppstart i løpet av januar/februar 2021, hvor det først vil bli tomtearbeid og klargjøring til bygging.

 

 

Klikk for stort bildeUtkast omsorgsboliger Hopen

Klikk for stort bildeUtkast fasader omsorgsboliger Hopen  

Kontaktinformasjon

Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701