Omsorgsboliger Hopen

Smøla kommune har bygget 8 nye leiligheter på Hopen. Bygget inneholder fellesarealer med kjøkken og stue, samt fasiliteter for heldøgns bemanning.

Prosjektgruppa har jobbet lenge med tegninger i samarbeid med arkitekt. Referansegruppe, ansatte, pårørende og brukere, samt ulike råd og utvalg har fått gitt tilbakemeldinger underveis i den prosessen.

Rådhusveien bofellesskap - Klikk for stort bilde anm