Omsorgsboliger Hopen

Smøla kommune skal bygge 8 nye leiligheter på Hopen. Bygget skal også inneholde fellesarealer med kjøkken og stue, samt fasiliteter for heldøgns bemanning.

Prosjektgruppa har jobbet lenge med tegninger i samarbeid med arkitekt. Referansegruppe, ansatte, pårørende og brukere, samt ulike råd og utvalg har fått gitt tilbakemeldinger underveis i den prosessen.

Flyfoto - Klikk for stort bildePlassering omsorgsboliger Hopen I forrige uke ble åpen tilbudskonkurranse på totalentreprise lagt ut via offentlige anskaffelser. Det vil bli tilbudsbefaring mandag 19.10, og frist for å levere inn tilbud er satt til 06.11. Det planlegges oppstart i løpet av januar/februar 2021, hvor det først vil bli tomtearbeid og klargjøring til bygging.

 

 

Utkast omsorgsboliger Hopen

Utkast fasader omsorgsboliger Hopen