Pasient og pårørendeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasienter og pårørende innenfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper. 

Kursene handler om hvordan pasienter og pårørende skal kunne mestre hverdagen på en best mulig måte. Noen av kursene kan du delta på nettet via Join, andre kurs må du oppsøke. De fleste kursene krever henvisning fra fastlege. Det er uansett lurt at du klikker deg inn på lenken for å lese om kursene, muligheter med din diagnose, rettighetene dine og så videre.  Informasjon om kursene i regi av helseforetaket finner du her