Psykisk helse og rus

Psykisk helse- og rustjeneste er en del av det kommunale tjenestetilbudet for barn, unge og voksne.

 

Psykisk helsearbeid er et tilbud for deg som opplever krise, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Psykisk helsearbeid arbeider både med forebygging, behandling og koordinering, og har som hovedfokus å styrke den enkeltes opplevelse av mestring.

Tjenesten inngår i tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, unge og voksne.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

Tjenesten er gratis.

 

Trenger du hjelp for dine psykiske plager eller har en vanskelig livssituasjon?

Kontakt oss ved å fylle ut dette skjemaet

Trenger du noen å snakke med? Her er en liste over hjelpetelefoner og nettsider (PDF, 652 kB)