Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ ordning til praktisk og personlig bistand, opplæring i daglige gjøremål og støttekontakt.

 

Om brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester for å kunne gi "en aktiv og meningsfylt tilværelse i samvær med andre"  Brukerstyring innebærer at brukeren selv fungerer som arbeidsleder for assistenten.

 

Krav til søker

Du må:

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

 

Gå til søknadssiden

 

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker.
Det er en forutsetning at søker kan fungere som arbeidsleder og forholde seg til arbeidsmiljøloven.
Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 90 78 36 15
Bente Width Berg
Barnevernleder
E-post
Mobil 95 99 31 30