Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Artikkelen er under oppdatering

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ ordning til praktisk og personlig bistand, opplæring i daglige gjøremål og støttekontakt.

 

Om brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester for å kunne gi "en aktiv og meningsfylt tilværelse i samvær med andre"  Brukerstyring innebærer at brukeren selv fungerer som arbeidsleder for assistenten.

Krav til søker

Du må:

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

 

Gå til søknadssiden

 

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker.
Det er en forutsetning at søker kan fungere som arbeidsleder og forholde seg til arbeidsmiljøloven.
Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

 

Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse

 

Smøla kommune har avtale med private firma som gir brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette betyr at du kan velge hvem du ønsker å bruke som arbeidsgiver i din BPA-ordning.

For å sikre at du får god kvalitet på tjenestene og at assistentene dine får et forsvarlig arbeidsmiljø, stiller kommunen kvalitetskrav til leverandørene. De må blant annet ha erfaring fra lignende oppdrag, nødvendige rutiner og godkjente lønns- og arbeidsvilkår.

Du kan velge mellom følgende leverandører: