Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner kan være vold fra en partner eller annen nær familie. Volden kan være både fysisk, psykisk, seksuell og materiell.

Kommunene Averøy, Kristiansund, Aure, Tingvoll og Smøla har utarbeidet en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den tar utgangspunkt i nasjonale føringer og skal gi felles retning for kommunene sitt arbeid mot vold i nære relasjoner

  • Handlingsplanen skal være et verktøy for å styrke evnen til å forebygge, avdekke og avverge vold i nære relasjoner.
  • Handlingsplanen for vold i nære relasjoner skal sette fokus på vold i nære relasjoner og å sikre nødvendig og koordinert hjelp.

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027 - Kristiansund kommune