Trafikksikkerhetsplan

Gjeldende trafikksikkerhetsplan for Smøla kommune ble vedtatt i kommunestyret 16. desember 2010.

Planen, som er en temaplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Smøla, skal være et viktig styringsverktøy for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, og viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal prioriteres av kommunen.

Teknikk- og miljøutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla