Smøla regionale kystpilegrimssenter på Edøya

   

Kystpilegrimssenteret ligger på Edøya

     

Hva er et regionalt pilegrimsenter?

Det regionale pilegrimssenteret på Edøya i Smøla skal støtte og gi innhold i opprettelsen en Kystpilegrimsleden til Olav den helliges gravkirke i Trondheim – Nidarosdomen, som en del av St.Olavsvegene, og som en europeisk kulturveg. Et slikt regionalt pilegrimssenter skal selvsagt være til for de moderne pilegrimer som vil legge ut på en ferd til Trondheim. Samtidig er dette en videreføring av den tusenårige tradisjon med å oppsøke hellige steder til kontemplasjon og verdiforankring.

Kystleia er landets viktigste ferdselsåre og pilegrimsvei. Middelalderens pilegrimer benyttet først og fremst de vanligste ferdselsveiene for sine valfarter. For en kystnasjon som Norge betydde dette i dominerende grad kystleia. Kystleia var landets viktigste ferdselsåre, og så viktig at den ga navn til hele landet (Nordveg). Den har åpenbart også vært vår viktigste pilegrimsvei, med Olavshelligdommen i Nidaros som det dominerende valfartsmålet.

Pilegrimssenteret på Smøla er lokalisert i Gurisentret på Edøya. 
Les mer om vårt regionale pilegrimssenter her. 
Senteret på Edøya er et av fire pilegrimssenter langs Kystpilegrimsleia, og vår oppgave er å tilrettelegge og støtte pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i Møre og Romsdal og Trøndelag.

På Edøya har det skjedd et utviklingsarbeid gjennom snart 25 år med utgangspunkt i Edøy gamle kirke. Med utgangspunkt i denne kirken og den historien som den har med seg, har vi kunnet veve middelalderens tradisjoner, kunnskap og erfaring inn i grunnlaget for de moderne menneskenes liv i dag. I dette kulturmiljøet med førkristne helligsteder som stjernerøysa, Kulisteinen, kirka og menneskelig liv og virke, gir Gurisentret i dag informasjon og kulturformidling, og danner en arena for opplevelse i et landskap som har vært hellig all tid. På Edøya står vi ved porten til Naturarv Smøla, der 1/3 av landarealet og store sjøarealer nå forvaltes for varig opplevelse av unike naturverdier. Natur, kultur, opplevelser og helligsteder på Edøya og Smøla vil gi pilegrimene god støtte på veien til Nidaros.

Les mer om Kystpilegrimsleia, nøkkelsteder og får turforslag her​​​​​​