Verneområder på Smøla

Klikk for stort bilde

Naturvernområder:

 1. Sør-Smøla landskapsvernområde
 2. Sortna naturreservat
 3. Haverøya landskapsvernområde
 4. Kyrhaugvatna naturreservat
 5. Sjøvågen naturreservat
 6. Fløtjønna naturreservat
 7. Midt-Smøla naturreservat
 8. Hopavassdraget naturreservat
 9. Aunvågen naturreservat
 10. Skalmen naturreservat
 11. Remman naturreservat

Innenfor hver av verneområdene ovenfor kan du finne link til forskriften, vernekart, forvaltningsplan og informasjonsplakat.

Forvaltningsmyndighet:  Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Dersom forvaltningsmyndigheten godkjenner tiltak eller ferdsel i området etter verneforskriften, skal selve tiltaket eller ferdsel etter egen søknad deretter behandles av Smøla kommune.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271