Verneområder på Smøla

Innenfor hver av verneområdene ovenfor kan du finne link til forskriften, vernekart, forvaltningsplan og informasjonsplakat.

Forvaltningsmyndighet:  Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Dersom forvaltningsmyndigheten godkjenner tiltak eller ferdsel i området etter verneforskriften, skal selve tiltaket eller ferdsel etter egen søknad deretter behandles av Smøla kommune.