Gapahuker og fotoskjul

Artikkelen er under utarbeidelse

Tiltaksplan for Naturarv Smøla (vedtak KS 8/12)

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 17
6571 Smøla