Fagbrev

 

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram, og vært lærling i bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilket fag du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne får du fag- eller svennebrev. 

Hvis du tar utdanning i et håndverksfag får du som regel svennebrev. Fagbrev gis i andre fag enn håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør.

Under fanen "Medlemsbedrifter" finner du informasjon om de ulike medlemsbedriftene og hvilke fagbrev de tilbyr.