Ytre Nordmøre Opplæringskontor for Smøla og Aure

YNO er dannet av bedrifter på ytre Nordmøre og et tverrfaglig opplæringskontor som tilrettelegger fagopplæring for både kommuner og private bedrifter. 

YNO er bemannet 2 dager i uka.

Kontaktperson for YNO:

Gunnlaug Kristiansen

 

Opplæringskontorets rolle: 
· YNO skal ivareta det administrative rundt læreforholdet mellom lærling og bedrift.
· Lærlingen tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med YNO.
· Opplæringen blir gitt i en eller flere av bedriftene medlemsbedrifter
· YNO skal  bistår med rekruttering av lærlinger til bedriftene.
· YNO  skal bidra til at elevene på ungdomsskolen og i videregående skole blir kjent med muligheter til arbeid i lokalt arbeidsliv.

Opplæringskontorets oppgaver: 
· Inngåelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt.
· Gjennomføring og dokumentasjon av halvårssamtaler med lærling og bedrift.
· Organisering av tilleggsteori for de lærefag der dette er aktuelt.
· Melde lærlingen opp til fagprøven etter endt læretid.
· Passe på at lærlingen får den opplæring han/hun skal ha i henhold til gjeldende regelverk.

Bistå lærling og bedrift dersom det skulle oppstå problemer i læreforholdet.

 

Under oppdatering:

Lærlinglønn

Lurer du på hvor mye du får i lønn som lærling? Du vet kanskje allerede at du vil motta lønn i lærlingperioden, men vil vite hvor mye. Se lønnstallene for 2018 her.

Lærlinglønn - se hvor mye lønn du får som lærling her.

Hvor mye tjener jeg som lærling?

Som lærling tjener du det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, 333.300,- fordelt over to år.

Som lærling har du 2 år opplæring i skole, etterfulgt av 2 år i bedrift. De to siste årene består av 50 % opplæring, og 50 % verdiskaping. I disse to årene har du som lærling rett på lønn.

Prosentsats av fagarbeiderlønn

Lærlinglønnen baserer seg på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Fra første til siste halvår går prosentsatsen fra 30 % til 80 %.

En normal lærlingperiode består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping, altså jobbing. Det er selve jobben du skal få betalt for.

Følger du den normale modellen med 2 år opplæring i skole, og 2 år i arbeid vil du lønnes som en fagarbeider.

Dette tjener du som lærling

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per juni 2017, 333.300,-.

I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen:

  1. Halvår 30% =   8.332,50- brutto pr. mnd.
  2. Halvår 40% = 11.110,- brutto pr. mnd.
  3. Halvår 50% = 13.887,50- brutto pr. mnd.
  4. Halvår 80% = 22.220,- brutto pr. mnd.

 

Det finnes også muligheter for å bli lønnet flatt gjennom hele lærlingsperioden. Da vil satsen ligge på 50 %, altså 13 887,50,- brutto hver måned.