Ytre Nordmøre Opplæringskontor for Smøla og Aure

YNO er dannet av bedrifter på ytre Nordmøre og et tverrfaglig opplæringskontor som tilrettelegger fagopplæring for både kommuner og private bedrifter. 

Du finner oss i lokalene til Smøla Nærings- og kultursenter KF i Smølasentret. Inngang til høyre for hovedinngangen på kjøpesentret. 

Ytre Nordmøre Opplæringskontor er bemannet tirsdag, onsdag og torsdag  08:00 - 14:00

Vi bistår gjerne med å svare og orientere om det du ønsker svar på. 
Ta gjerne kontakt på telefon eller mail. 

Opplæringskontorets rolle: 
· YNO skal ivareta det administrative rundt læreforholdet mellom lærling og bedrift.
· Lærlingen tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med YNO.
· Opplæringen blir gitt i en eller flere av bedriftene medlemsbedrifter
· YNO skal  bistår med rekruttering av lærlinger til bedriftene.
· YNO  skal bidra til at elevene på ungdomsskolen og i videregående skole blir kjent med muligheter til arbeid i lokalt arbeidsliv.

Opplæringskontorets oppgaver: 
· Inngåelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt.
· Gjennomføring og dokumentasjon av halvårssamtaler med lærling og bedrift.
· Organisering av tilleggsteori for de lærefag der dette er aktuelt.
· Melde lærlingen opp til fagprøven etter endt læretid.
· Passe på at lærlingen får den opplæring han/hun skal ha i henhold til gjeldende regelverk.

Bistå lærling og bedrift dersom det skulle oppstå problemer i læreforholdet.