Styret

Styret i Ytre Nordmøre Opplæringskontor 2017/2018

Styreleder                       Tove N Rokstad

Styremed bedrift             Gunn Jensen

Styremed bedrift             Elin Wilma Grønning

Styremed                        Helen Skogan

Styremed. fagorg.          Linn Møllerop Hatmosø