Styret

Styret i Ytre Nordmøre Opplæringskontor 2017/2018

Styreleder                       Tove N Rokstad

Styremed bedrift             Irene Brevik

Styremed bedrift             Andreas Rokstad

Styremed                        Helen Skogan

Styremed. fagorg.          Kåre Gunnar Farstad