Hvorfor bli lærling?

Hvorfor velge fagopplæring?

  • Du får lønn under utdanning
  • Du kan bygge videre på fagutdanningen til studiekompetanse 
  • Du får flere valgmuligheter utdanningsmessig
  • Du får bruk for både dine teoretiske og praktiske ferdigheter
  • Fag- eller svenneprøve er en forsikring mot arbeidsløshet