Landbruk

Villsausida.no

Landbruket på Smøla er allsidig med både melke- og kjøttproduksjon av storfe, småfehold, birøkting og grønnsaksproduksjon. Av kommunens areal på 275 km² er rundt 15 km² dyrket mark i produksjon og det er omlag 70 aktive landbruksprodusenter i kommunen.

Mesteparten av landbruksarealet er myrjord på fjell, samt en del god jord ligger på fastmark. Myrjorda gjør det ypperlig til å drive grønnsaksproduksjon, hvor størstedelen av gulrot- og kålrotproduksjonen er lokalisert på Frostadheia. Smøla gulrota er også nasjonalt kjent for å være av ypperlig kvalitet.

HOVEDMENY:

Skjema - (PT, RMP, SMIL, Drenering, Nydyrking, Tidligpensjon, Sykdomsavløsning, Landbruksvei)
Eiendom(Jordleie, Konsesjon, Boplikt, Driveplikt, Omdisponering og deling, Nydyrking, Landbruksvei)
Tilskudd - (PT, RMP, SMIL, Drenering, Kulturlandskap, Velferdsordning, Arealtilskudd)
Miljøvern - (Plantevern, Gjødsling, Vann og forurensning, Jordvern)
Kart - (Kilden, Gårdskart)
Bestemmelser - (Lover og Forskrifter, Landbruksplan)
Lenker - (Landbruk Nordvest, Plantevernguiden, Mattilsynet, Innovasjon Norge)

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.