Landbruk

Vi ber om at telefonhenvendelser rettes til publikumssenter 71 54 46 00.

Epost til landbrukskontoret sendes med kopi til postmottak www.smola.kommune.no

Søknadene rettes som tidligere til Smøla kommune som organiserer fordeling til saksbehandler.

Søknadsfrist SMIL og drenering settes i 2024 til 15. April.

---------------------------

Landbruket på Smøla er allsidig med både melke- og kjøttproduksjon av storfe, småfehold, birøkting og grønnsaksproduksjon. Av kommunens areal på 275 km² er rundt 15 km² dyrket mark i produksjon og det er omlag 70 aktive landbruksprodusenter i kommunen.

Mesteparten av landbruksarealet er myrjord på fjell, samt en del god jord ligger på fastmark. Myrjorda gjør det ypperlig til å drive grønnsaksproduksjon, hvor størstedelen av gulrot- og kålrotproduksjonen er lokalisert på Frostadheia. Smøla gulrota er også nasjonalt kjent for å være av ypperlig kvalitet.

HOVEDMENY:

Skjema - (PT, RMP, SMIL, Drenering, Nydyrking, Tidligpensjon, Sykdomsavløsning, Landbruksvei)
Eiendom - (Jordleie, Konsesjon, Boplikt, Driveplikt, Omdisponering og deling, Nydyrking, Landbruksvei)
Tilskudd - (PT, RMP, SMIL, Drenering, Kulturlandskap, Velferdsordning, Arealtilskudd)
Miljøvern - (Plantevern, Gjødsling, Vann og forurensning, Jordvern)
Kart - (Kilden, Gårdskart)
Bestemmelser - (Lover og Forskrifter, Landbruksplan)
Lenker - (Landbruk Nordvest, Plantevernguiden, Mattilsynet, Innovasjon Norge)